O nas

Začetki

Zgodba o Hokejskem klubu Velenje se je posredno začela pred mnogimi leti na Škalskem jezeru v Velenju. Kadar so nam zime to omogočale, smo se lokalni ljubitelji drsanja in hokeja na ledu dobivali na jezeru, ter cele dneve preživljali na ledu. Dobivali smo se »stari in mladi« iz Velenja, Škal, Šoštanja, Pesja, Florjana, včasih se nam je pridružil še kdo iz bolj oddaljene okolice. Kupili smo si drsalke, nekateri tudi hokejske palice, drugi so si jih preprosto naredili. Na led smo postavili štiri čevlje, ki so predstavljali dva gola in se do teme podili za pakom.
Pred petimi leti smo nekako ustvarili okostje hokejskih privržencev, ki so redno preživljali dneve na ledu, vsi smo imeli poleg drsalk in palice tudi osnovne ščitnike za goleni, naredili smo si tudi dva majhna železna gola in plug za čiščenje ledu. Začeli smo delovati v nekakšnem ekipnem duhu, saj je bilo navadno potrebno na začetku sezone očistiti igralno ploskev, kjer se je ob sneženju nabralo tudi do meter snega. Delovne akcije, ki so trajale tudi cel dan, smo vzeli kot druženje, zabavo in kot nujno predpripravo za ukvarjanje z nam tako ljubo rekreacijo, hokejem na ledu. Ko smo »zdrsali« in popolnoma uničili pripravljen prostor smo na naslednji delovni akciji očistili nov, primerno velik del jezera in nadaljevali z igranjem hokeja. Led na jezeru je včasih zdržal do zgodnje pomladi, ko smo se nanj vračali samo najpogumnejši, oziroma najbolj neodgovorni.

 

Začetki organiziranosti

Tudi zaradi nevarnosti, ki spremljajo drsanje po naravnih zaledenelih jezerih, smo začeli razmišljati o pripravi ledene ploskve na malonogometnem igrišču, saj se te prakse že vrsto let s pridom poslužujejo v Florjanu, včasih pa je led obstajal tudi v Velenju na Konovskem igrišču in še prej na velenjskem kotalkališču.
Tako smo skupina prijateljev pozimi 2003/2004, z izdatno pomočjo Športnega društva Škale, Škalskih gasilcev in Šaleškega študentskega kluba, uredili ledeno ploskev na igrišču za mali nogomet v Škalah. Zaradi dobrih pogojev, kot je osvetlitev igrišča, hišica z vodo ob igrišču in zaradi posluha lokalne skupnosti za športno »dogajanje«, smo tisto leto poleg dva meseca trajajočih celodnevnih rekreacijskih terminih drsanja za vse generacije in večernega hokeja izpeljali tudi Disko na drsalkah, drsalci in spremljevalci pa so se lahko v hišici ob igrišču okrepčali z osvežilnimi in toplimi napitki.

 

Ideja in ustanovitev društva

V začetku decembra 2006 je sedanji predsednik Hokejskega kluba Velenje prišel na dan z idejo o ustanovitvi društva. Sedanjim članom širšega upravnega odbora se je ideja zdela dobra, zato smo se je resno lotili, pozanimali smo se, kaj vse je za ustanovitev društva potrebno in pregledali delovanje in organiziranost sorodnih društev. Pripravili smo akte društva in 16. 12. 2006 na ustanovni skupščini ustanovili Hokejski klub Velenje (HKV), ki je v januarju 2007 z vpisom v Razvid društev tudi uradno postal društvo, ki deluje na področju športa.
Osnovni namen ustanovitve društva je bilo olajšano organiziranje rekreacije v Celju, saj je delovanje na klubski ravni bolje sprejeto, borba za donatorska sredstva za nakup opreme in osvetlitev problematike, da Velenje z okolico potrebuje hlajeno ploskev za drsanje v vseh oblikah in igranje hokeja na ledu. Takšno površino bi s pridom uporabljala šolska mladina, dijaki, odrasli za rekreacijo, primerna bi bila za razne prireditve tako na ledu, kot v toplih mesecih za igranje hokeja na rolerjih in vrsto drugih, predvsem družabnih dogodkov (npr. kotalkanje, balinčkanje, kulturni dogodki …). Na društveni ravni je lažje organizirati razne turnirje, izobraževanja in v prihodnosti tudi s strani HKV organizirane začetne šole drsanja in hokeja.

 

Organiziranost društva

Upravni odbor društva sestavlja pet članov:

  • Predsednik (Matjaž Novak)
  • Podpredsednik (Janez Slivar)
  • Operativni člani (Nino Golčman, Aleš Ocvirk in Mitja Domajnko)

 

Društvo trenutno združuje okrog 56 članov iz Šaleške doline. Starostna zastopanost je zelo pestra, od 15 do 60 let. V letu 2013 smo prevzeli vzdrževanje Drsališča Velenje na kotalkališču, kjer imamo člani rekreacijo trikrat tedensko. Večina članov deluje na področju rekreacije, ki skozi vse leto poteka v Ledeni dvorani v Celju, izjema sta le julij in avgust. Predvsem mlajši člani se navdušujejo tudi nad hokejem na rolerjih.